מגדה אריאל
פרופסור אמריטוס


בתר דוקטורט:

דוקטורט: Technion, 1956

מספר חדר:
טלפון:
פקס: 972-4-8295703+
arieladv@actcom.net.il
תחומי מחקר

תיאור המחקר

פרסומים נבחרים

M. Ariel and U. Eisner, Trace Analysis by Anodic Stripping Voltammetry, I. Trace Metals in Dead Sea Brine, J. Electroanal. Chem., 5, 362 (1963).

S. Gottesfeld and M. Ariel, Processes in Solution and on the Electrode Surface Monitored by IRS with Metal Film Electrodes, J. Electroanal. Chem., 34, 327 (1972).
E. Sutzkover, C. Zur and M. Ariel, Pyrolytically Coated Carbon Cloth Electrodes, J. Appl. Electrochem., 9, 495 (1979).
M. Noufi, Ch. Yarnitzky and M. Ariel, Determination of Nitrate with a Flow-injection System Combining Square-wave Detection with On-line Deaeration, Anal. Chim. Acta, 234, 475 (1990).
חברי קבוצה
הפקולטה לכימיה ע"ש שוליך, טכניון - מכון טכנולוגי לישראל